Algemene voorwaarden

De acties op deze website zijn bedoeld om geld op te halen voor de doelstellingen van de Hartstichting. Met dit actieplatform faciliteert de Hartstichting de actievoeder om op efficiënte wijze aandacht te vragen voor de actie en fondsen te werven.

Controle op inhoud

De Hartstichting heeft beperkt controle over kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de berichten. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die op deze website beschikbaar gesteld zijn.

Acties particulieren en bedrijven

De acties betreffen initiatieven van particulieren of bedrijven. De verantwoordelijkheid voor de opzet en de uitvoering ligt de actievoerder. Organiseren en deelname zijn voor eigen risico. Schade of letsel ontstaan ten gevolge van een actie kan niet worden verhaald op de Hartstichting.

Acties Hartstichting

Wanneer de Hartstichting zelf een organiseert geldt dat:

  • deelname aan de actie is voor eigen risico is
  • de Hartstichting niet verantwoordelijk is voor materiële of immateriële schade die wordt toegebracht door toeleveranciers of partners van de Hartstichting
  • de Hartstichting op elk moment wijzigingen kan aanbrengen in de actie, zoals datum, tijdstip of locatie
  • de Hartstichting het evenement kan aflasten bij bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of te weinig deelnemers

Sponsor- en contributiegelden

Sponsorgelden en inschrijfgelden gaan ten alle tijden naar de Hartstichting en worden niet gerestitueerd wanneer een actievoerder genoemde actie niet of onvolledig uitvoert.  

Aanpassing gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website aanvaard je de gebruiksvoorwaarden. 

De Hartstichting heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Het is dan ook verstandig om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Transactiekosten

Over transacties worden door Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de Hartstichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. De Hartstichting krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. De Hartstichting kan deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

Verwijderen van content

De Hartstichting behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.